Sản phẩm

THẠCH ANH (SiO2 ≥ 98,5%)

* Ứng dụng: Nguyên liệu sản xuất tấm lót công nghiệp, kính, đầm thành lò luyện thép...