Dịch vụ kho bãi

  • NGUYỄN VINH không chỉ cung cấp dịch vụ giao nhận – vận chuyển, dịch vụ cảng biển, mà chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ kho bãi, tiếp vận. Hiện đây cũng là một trong những hoạt động kinh doanh được NGUYỄN VINH chú trọng phát triển mạnh và nhanh chóng.