THẠCH ANH (SiO2 ≥ 98,5%)

  • THẠCH ANH (SiO2 ≥ 98,5%)

    Ứng dụng: Nguyên liệu sản xuất tấm lót công nghiệp, kính, đầm thành lò luyện thép…